FAMEXA, s.r.o.

» Sú vaše plánované investície do nových strojov a zariadení opodstatnené?

» Využívate efektívne existujúce výrobné kapacity?

» Zvažujete pridanie ďalšej pracovnej zmeny?

» Máte spoľahlivé informácie podľa ktorých sa rozhodujete?

» Odhaľte skryté rezervy a zbytočné náklady vo vašej firme.

 

Zvýšenie produktivity výroby až o 9 percent v priebehu mesiaca.

 

Predpokladom úspechu a dosahovania cieľov v každej výrobnej firme je optimálne využívanie kapacity strojov a ľudských zdrojov.

Základnou otázkou je: na koľko percent využívate vaše zdroje?

Na získanie spoľahlivých odpovedí vám ponúkame sofistikované hardvérové zariadenia pre významné  zvýšenie efektivity výrobných procesov.
Určené sú pre náročné výrobné prevádzky z rôznych oblastí priemyslu: strojársky, drevársky, papierenský, gumárenský, hutnícky, elektrotechnický, chemický, výroba plastov, výroba stavebných hmôt.

Evidujete a vyhodnocujete
 • ako dlho vyrába stroj bez prestávky?
 • kedy nastal prestoj, prečo a ako dlho trval?
 • koľko výrobkov vyrobí stroj za hodinu?
 • aká je odchýlka od stanovenej normy?

Tieto údaje o prevádzke stroja, umožňuje získavať zariadenie na meranie efektívnosti pracovného miesta.

Základom riešenia sú špecializované vysokoodolné priemyselné počítače Uniq PC, ktoré sú odolné voči vode, prachu, mastnote a otrasom. Majú pasívne chladenie a celokovovú uzavretú konštrukciu. Sú bezúdržbové s minimálnou poruchovosťou - ideálne do nepretržitých prevádzok.  Sú umývateľné s vysokou mechanickou odolnosťou a šesťkrát nižšou spotrebou energie ako bežné počítače.

Údaje získava Uniq PC vďaka softvéru bez zásahu obsluhy, automaticky a v reálnom čase. Obsluha cez dotykový panel doplní svoje meno, výrobok, na ktorom práve pracuje a prestoj, ak vznikne. Všetko sa prehľadne zobrazí a zároveň archivuje.


 

Efektivita sa meria a vyhodnocuje na základe troch ukazovateľov:
» dostupnosť zariadenia – porovnáva čas, kedy zariadenie
   naozaj vyrábalo s časom, kedy mohlo vyrábať
» výkon zariadenia – porovnáva reálne vyrobené množstvo so
   stanovenou normou 
»  kvalita – porovnáva počet vyrobených kusov s počtom kusov
   najvyššej kvality

 

BENEFITY
»  identifikácia skrytých rezerv 
»  skrátenie výrobného cyklu 
»  viac výrobkov pri rovnakých fixných nákladoch
»  vizualizácia plnenia noriem 
»  zmena správania obsluhy 
»  zvýšenie produktivity o 3 – 9 % v priebehu jedného mesiaca
»  presné podklady pre výkonnostné odmeny 
»  menej papierovania a vykazovania výkonov
»  dôkazné záznamy o poruchovosti strojov a zariadení 
»  zníženie prevádzkových nákladov
 
K zákazníkom z oblasti priemyslu, ktorí dali dôveru zariadeniam Uniq PC patria aj spoločnosti ABB, Estamp, Franke, Automotive Plastic, TAI, Binder GmbH, FluidTechnik Fiedler, Saargummi, Hella, Minitüb a ďalší.